مرتضی ندایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۸/۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

مستندساز

علت وفات

بیماری

سرطان