ابوالفضل بهرام زندی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۸/۰۶/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

دوبلور، گوینده، صداپیشه

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر