سید علی طباطبایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۸/۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر