ثریا شیرزادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما و تئاتر کرمانشاه

علت وفات

بیماری

ایست قلبی