غلامرضا پهلوی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲/۰۲/۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

او پیش از انقلاب ایران، عهده‌دار سمت‌هایی همچون ریاست کمیته ملی المپیک ایران، ریاست عالی بازرسی ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و آجودان ویژهٔ برادرش محمدرضا شاه پهلوی بود

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر