محسن قانع بصیری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

معرفت‌شناس، شیمی‌دان، نویسنده و نظریه‌پرداز در زمینه‌های اقتصاد، فرهنگ، هنر (سیبرنتیک)، تکنولوژی و مدیریت، مدیر ماهنامه مدیریت

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر