گارنیک یادگاریان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۷/۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

صداگذار و متخصص امور فنی سینما

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر