هوشنگ دیبائیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶/۰۳/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر