مصطفی عبداللهی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر و کارگردان تئاتر و رادیو

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر