حسین فرجی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۱۱/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

خواننده آهنگ‌های محلی لری

علت وفات

بیماری

سکته

مطالعه بیشتر