شعبانعلی اسلامی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

تهیه‌کننده و مدیر تولید فیلم

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر