حمیدرضا گنگوزهی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

آموزگار فداکار روستای نوکجوی سرحد بلوچستان

علت وفات

تصادف/سانحه

در جریان تلاش برای نجات جان دانش‌آموزان، زیر آوار ماند.

مطالعه بیشتر