علی جوان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵/۱۰/۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۶/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

فیزیک‌دان و مخترع اولین لیزر گازی هلیوم_ نئون دنیا

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر