علی شریعتمداری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد دانشگاه، سرپرست مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم و عضو شورای پژوهشی دانشگاه اصفهان، وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت موقت مهدی بازرگان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر