عباس ماهیار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد دانشگاه، خاقانی‌شناس و پژوهشگر ادبی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر