اشرف قندهاری بهادرزاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

نخستین بنیانگذاران آسایشگاه خیریه کهریزک، مؤسس گروه بانوان نیکوکار و خانه مادر و کودک

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر