کامران باختر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

کلیوی

مطالعه بیشتر