سیده توران میرهادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد ادبیات کودکان، نویسنده و مختصص آموزش و پرورش

علت وفات

بیماری

عارضه مغزی

مطالعه بیشتر