میرکریم موسوی کریمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴/۱۱/۰۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

مرجع تقلید، رئیس دیوان عالی کشور و عالی‌ترین مقام قضایی ایران

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر