جمشید آموزگار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲/۰۴/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

نخست‌وزیر ایران از مرداد 1356 تا شهریور 1357، اقتصاددان، مهندس

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر