علیرضا تلیانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۱۱/۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

مترجم و دبیر خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

علت وفات

بیماری

ایست قلبی