سیروس نیرو


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

شاعر، نویسنده، منتقد

علت وفات

بیماری

عفونت ریه

مطالعه بیشتر