احمد عزیزی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۱۰/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، نویسنده، ارائه‌دهندهٔ سبکی متمایز و نو در شعر (مثنوی) و نثر (شطح‌گونه)

علت وفات

بیماری

اغما، نارسایی و انسداد روده

مطالعه بیشتر