ایران شاقول


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

گوینده خبر

علت وفات

بیماری

سرطان دستگاه گوارش