کاظم افرندنیا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۴/۱۲/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

خون‌ریزی مغزی

مطالعه بیشتر