حسن جوهرچی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۵/۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

ایست قلبی به دلیل نارسایی شدید کبد

مطالعه بیشتر