نادر گلچین


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵/۰۷/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

خواننده آواز سنتی

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر