احمد مسروری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

فیلم‌بردار سینما

علت وفات

بیماری

سکته قلبی