فریماه فرجامی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۱/۰۲/۱۸
تاریخ وفات: ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر