باقر پرهام


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۰۴/۰۹
تاریخ وفات: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
محل وفات: ساکرامنتو، کالیفرنیا، آمریکا
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

مترجم و پژوهشگرِ جامعه‌شناسی و فلسفه، عضو موسس کانون نویسندگان ایران

علت وفات

کهولت سن


توضیحات و جزئیات بیشتر

باقر پرهام (۱۴۰۲-۱۳۱۴) زاده رودبار بود و کتاب‌هایی که در حوزه فلسفه و جامعه شناسی ترجمه کرد همچنان از منابع مهم در ایران است که مرتب تجدید چاپ می‌شوند از جمله ۳ اثر معروف هگل، گروندریسه کارل مارکس و کتاب مطالعاتی درباره‌ی طبقات اجتماعی نوشته ژرژ گورویچ.

باقر پرهام چند اثر نیز در مقام مولف دارد که جامعه و دولت، باهم‌نگری و یکتانگری: مجموعهٔ مقالات و با نگاه فردوسی از آن جمله است.

عناوین برخی از مهمترین کتاب‌های پرهام در مقام مترجم به قرار زیر است:

امیل دورکیم: دربارهٔ تقسیم کار اجتماعی، تهران: کتابسرای بابل، ۱۳۶۹.
امیل دورکیم: صور بنیانی حیات دینی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۳، چاپ سوم، ۱۳۸۷.
داریوش شایگان، هانری کوربن: آفاق تفکر معنوی در اسلام، ۱۳۷۱.
رمون آرون: مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، (چاپ اول: ۱۳۶۴).
ریچارد سنت: اقتدار، انتشارات شیرازه کتاب ما
ریمون بودون: مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک ۱، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۳.
ژان ایپولیت: مقدمه بر فلسفه تاریخ هگل.
کارل مارکس: گروندریسه، مبانی نقد اقتصاد سیاسی، ترجمه با احمد تدین، چاپ اول ۱۳۶۳
کریستیان دولاکامپانی: تاریخ فلسفه در قرن بیستم، تهران: نشر آگه.
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل: استقرار شریعت در مذهب مسیح.
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل: پدیدارشناسی جان، تهران: انتشارات کندوکاو، ۱۳۹۰.
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل: پیشگفتار پدیدارشناسی جان، تهران: انتشارات آگاه.
لئو اشتراوس: حقوق طبیعی و تاریخ، تهران: انتشارات آگاه.
میشل فوکو: نظم گفتار، تهران: نشر آگه، ۱۳۷۹
هانری ماندراس و ژرژ گورویچ: مبانی جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۹
گارودی، روژه، در شناخت اندیشۀ هگل، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۶۲
آستولف لویی لئونور مارکی دو کوستین، نامه‌های روسی، نشر مرکز، ۱۳۹۹

مطالعه بیشتر