محسن سیف


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

منتقد و نویسنده پیشکسوت سینما

علت وفات

بیماری

گوارشی