علی‌اکبر گودرزی طائمه


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

پیشکسوت دوبله و گوینده، شاعر

علت وفات

بیماری

سرطان