محمود جهان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۰/۰۲/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

خواننده

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر