رضا روستاآزاد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۱۲/۰۴
تاریخ وفات: ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس این دانشگاه

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر