ناصر جعفری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر پیشکسوت عرصه تئاتر، نمایش و فیلم اردبیلی

علت وفات

کهولت سن