ناصر یمین مردوخی کردستانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

از پیشکسوتان رسانه، شش دهه فعالیت مطبوعاتی

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر