مریم کاظم زاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۵
تاریخ وفات: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

اولین خبرنگار و عکاس زن جنگ ایران و عراق

علت وفات

بیماری


توضیحات و جزئیات بیشتر

مریم کاظم زاده اولین عکاس زن جنگ بود که مهر سال ۵۹ به مناطق جنگی رفت و خاطرات بسیاری از حضور رزمندگان و فرماندهان در مناطق جنگی ثبت کرد.
حضور مریم کاظم زاده در کردستان و همراهی با شهید مصطفی چمران ، عکس های زیادی از آن دوران به یادگار گذاشته است که بخشی از آنها در کتاب « عکاسان جنگ » توسط بنیاد روایت فتح به چاپ رسیده است.
مریم کاظم زاده همسر شهید اصغر وصالی فرمانده دستمال سرخ ها در زمان دفاع مقدس بود.

مطالعه بیشتر