عثمان محمدپرست (عثمان خوافی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۷
تاریخ وفات: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
محل وفات: بیمارستان ۲۲ بهمن، خواف، خراسان رضوی، ایران
محل دفن: خواف، خراسان رضوی، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

از استادان دوتار نوازی خراسان و خیّرِ مدرسه ساز

علت وفات

بیماری

عفونت ریه

مطالعه بیشتر