رضا کمال‌علوی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی