حلیمه سعیدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳
تاریخ وفات: ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سریال‌های طنز تلویزیون

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر