نیلوفر خرم نیک


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۱۲/۲۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۶/۱۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

ایست قلبی، مشکلات تنفسی