پرویز شاهین‌خو


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

تئاتر، سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

ریوی

مطالعه بیشتر