علی سلیمانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۰۸/۱۰
تاریخ وفات: ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، مجری و طراح دکور

علت وفات

بیماری

کووید-۱۹، کرونا

مطالعه بیشتر