پرویز صبری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

کارگردان و بازیگر

علت وفات

تصادف/سانحه

فلج مغزی در تصادف در پنج ماه قبل از مرگ

مطالعه بیشتر