حبیب‌الله چایچیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر آیینی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر