مهدیه الهی قمشه‌ای


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

مولوی‌شناس و پژوهشگر ادبیات عرفانی، شاعر

علت وفات

بیماری

مشکلات تنفسی و عفونت ریه

مطالعه بیشتر