بهمن زرین‌پور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما

علت وفات

بیماری

ریوی

مطالعه بیشتر