ملیحه نیکجومند


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر_ با نام هنری «شیده رحمانی»

علت وفات

تصادف/سانحه

ضربۀ مغزی بر اثر سر خوردن در منزل

مطالعه بیشتر