نادر دست نشان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۳/۰۳
تاریخ وفات: ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
محل وفات: بیمارستان رازی، قائمشهر، مازندران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن سابق و مربی فوتبال

علت وفات

بیماری

کووید-۱۹، کرونا

مطالعه بیشتر