هوشنگ میرزایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
محل وفات: بیمارستان فرهیختگان، تهران، ایران
محل دفن: طبقه فوقانی مزار بهروز مسروری، قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

کارگردان و مستندساز

علت وفات

بیماری

کرونا، کووید-19، ایست قلبی

مطالعه بیشتر